بیــاتــاجوانمـــــ

بیــاتــاجوانمـــــ

دارد زماטּ آمـدنـت دیر مےشود
دارد جواטּ سینــہ زنت پیر مےشود


♥ مهــــــــــــــــــدے ♥ علیه‌السلامالل‏هم عجل لولِیڪ الفرج
بحق زینب ڪبرے سلام‌الله‌علیها

روزشمار محرم عاشورا

ن‌قاش می‌شوم☺

يكشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۳، ۱۲:۳۰ ب.ظ

مـــــن تمـــــام شــــــــعرهایم را
در وصــــــــف نیـــــامدنت ســـــــــــــروده ام !
و اگـــــر یــــــــــک روز ناگهـــــــــــان ناباورانـــــه ســــــــر برســـــی
...
دســـــــــت خالـــــی ,حیـــــرت‌زده
از شاعـــــربودن استعفــــا خواهـــــم داد!

نقـــــاش می‌شـــــوم

وتا ابدیـــــت نقـــــش پرواز را

بر میلـــــه‌های تمـــــام قفـــــس‌های دنیـــــا

خواهـــــم کشیـــــد.

folder98 facebook

آپلود عکسکد تغییر تصویر پس زمینه