بیــاتــاجوانمـــــ

بیــاتــاجوانمـــــ

دارد زماטּ آمـدنـت دیر مےشود
دارد جواטּ سینــہ زنت پیر مےشود


♥ مهــــــــــــــــــدے ♥ علیه‌السلامالل‏هم عجل لولِیڪ الفرج
بحق زینب ڪبرے سلام‌الله‌علیها

روزشمار محرم عاشورا

۶ مطلب با موضوع «رضـــاے فاطمــــــــــہ» ثبت شده است

۲۱
مرداد

 

 

 

 در صحن‎های حرم رضویعلیه‌السلام قدم می‎زدم

و به بارگاه امام می‌نگریستم

اما داخل رواق‎ها و روضه نمی‌رفتم.

ناگهان دست مهربانی بر روی شانه‎هایم قرار گرفت و با لحنی آرام فرمود:

«حاج شیخ حسنچرا وارد نمی‎شوی؟!»

نگاه کردم و دیدم علامه طباطبائی است.

عرض کردم: خجالت می‌کشم با این آشفتگی روحی بر امام رضا علیه‌السلام وارد شوم.

من آلوده کجا و حرم پاک ایشان کجا!

آنگاه مرحوم علامه فرمود:
«طبیب برای چه مطب باز می‌کند؟

برای این که بیماران به وی مراجعه کنند و با نسخه او تندرستی خود را بیابند.

این جا هم دارالشفای آل محمد علیه‌السلام است.

ـــــــــداخل شو که  امام رضاعلیه‌السلام طبیب الأطباء استـــــــــــ

.

.

.

 

این‌جـا تمـام مهربانـــــی مال آقاســــــــــت

این‌جا مگر بر سینه دسـت رد رسیـــــــده؟

 

 


حجت‌الاسلام معزّی

عکس از امید احمدی

 

  • کنیز ملکه مدینه
۰۳
شهریور

 

امام رئوف

 

مرد گفت: «سفر سختے بود. یڪ ماه طول ڪشید».

 

فرمودند: «خوش آمدی

 

مرد گفت: «ببخشید ڪـہ دیر وقت رسیدم.

بے‌پناه بودטּ مرا مجبور ڪرد

ڪـہ در ایـטּ وقت شب، مزاحم شما شوم».

 

لبخند زدند و فرمودند:

«با ما تعارف نڪن!

ما خانوادہ‌اے میهماטּ‌دوست هستیم».

 

در ایـטּ هنگام روغـטּ چراغ گردسوز فرو نشست

و شعلـہ‌اش آرام آرام ڪم‌نور شد.

 

میهماטּ دست برد تا روغـטּ در چراغ بریزد،

اما امام دست او را آرام برگرداند و خود، مخزטּ چراغ را پر ڪرد.

 

مرد گفت: «شرمندہ ام!

ڪاش ایـטּ قدر شما را بـہ زحمت نمے‌انداختم».

 

امام در حالے ڪـہ با تڪـہ پارچـہ‌ای،

روغـטּ را از دستش پاڪ مے‌ڪرد، فرمودند:

ما خانوادہ‌اے نیستیم ڪـہ میهماטּ را بـہ زحمت بیندازیم».

 

.

.

.

 

پسر، پسر فاطمـہ است

 

  • کنیز ملکه مدینه
۰۲
شهریور

 

قطار، مشهد

 

 خــــدا قطــــارو آفریـــــد

 

♮   ♮

♮   ♮

♮   ♮

♮   ♮

♮   ♮

  

ڪـہ آدمـــــا بــــرטּ مشهـــــد...

  • کنیز ملکه مدینه
۲۱
ارديبهشت

 

 از مدینـہ تا خراساטּ شترباטּ امام بود. 
  
 مردے از روستاهاے اصفهان. سنے مذهب.

بـہ خراساטּ ڪـہ رسیدند امام ڪرایـہ شاטּ را داد
  
 رو ڪرد بـہ امام: 
 "پسرپیامبر!دست خطے بدهید برا ے تبرڪ با خودم ببرم اصفهاטּ ." 
  
 امام برایش نوشتند: 

 "دوست آل محمد باش ،هر چند خطاڪار باشی.

دوستاטּ و شیعیاטּ ما را دوست بدار هر چند آنها هم خطا ڪار باشند." 
  

  • کنیز ملکه مدینه
۰۶
بهمن

 

پنجره فولاد

 

در سفری به مشهد همراه با جناب شیخ بودیم.

در صحن مطهر امام رضا علیه‌السلام در کنار پنجره‌ی فولاد جوانی را دیدیم

که فریاد می‌زد و با گریه و زاری امام را به مادرش سوگند می‌داد.

جناب شیخ به من گفت:

«برو به او بگو درست شد برو»

من جلو رفتم و گفتم،

جوان تشکّر کرد و رفت.

 

به جناب شیخ عرض کردم:

جریان چه بود؟

فرمود:

«این جوان عاشق دختری است می‌خواهد با او ازدواج کند، به او نمی‌دهند،

آمده متوسّل شده به حضرت رضا علیه‌السلام،

حضرت فرمودند:

ــــــــدرست شده، برودــــــــ

.

.

.

اصـلاً بهانه‌هاســــــت کـه مـا را می‌آورد

بـا دادن بهانـه، بهـــــــــــــا نیـز داده شـد

 


شیخ رجبعلی خیاط

عکس از محمدرضا بارانی

 

  • کنیز ملکه مدینه
folder98 facebook

آپلود عکسکد تغییر تصویر پس زمینه