بیــاتــاجوانمـــــ

بیــاتــاجوانمـــــ

دارد زماטּ آمـدنـت دیر مےشود
دارد جواטּ سینــہ زنت پیر مےشود


♥ مهــــــــــــــــــدے ♥ علیه‌السلامالل‏هم عجل لولِیڪ الفرج
بحق زینب ڪبرے سلام‌الله‌علیها

روزشمار محرم عاشورا

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۸
اسفند

 

 

محبت های پیامبـــر
کار دست علـــــی داد!

.

.

.


اندازه تمام محبت‌های نبـی
به علـــــی بی محبتی کردند!

.

.

الهی بمیــــــــــــــــــرم مولای من...

 


علی لاری زاده

طراح از استاد رضا

  • کنیز ملکه مدینه
۲۵
اسفند

 

مـادر مـا

 

بـس کـہ "مـــــادر" بـود 

 

 

بـر زمیـن خـورد 

 

تـا کـہ مـا زمیـن نخـوریم... 

 

 

  • کنیز ملکه مدینه
folder98 facebook

آپلود عکسکد تغییر تصویر پس زمینه