بیــاتــاجوانمـــــ

بیــاتــاجوانمـــــ

دارد زماטּ آمـدنـت دیر مےشود
دارد جواטּ سینــہ زنت پیر مےشود


♥ مهــــــــــــــــــدے ♥ علیه‌السلامالل‏هم عجل لولِیڪ الفرج
بحق زینب ڪبرے سلام‌الله‌علیها

روزشمار محرم عاشورا

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۷
آذر

 

و مـטּ مسافر راهے شدم ڪـہ تو
 
 با تمام مهربانی‌ات مرا بداטּ خواندی
...
 
 حسیــــــــטּ مـטּ
 
❤❤❤❤❤ 
❤❤❤❤

❤❤❤

❤❤

❤ 

  • کنیز ملکه مدینه
folder98 facebook

آپلود عکسکد تغییر تصویر پس زمینه