بیــاتــاجوانمـــــ

بیــاتــاجوانمـــــ

دارد زماטּ آمـدنـت دیر مےشود
دارد جواטּ سینــہ زنت پیر مےشود


♥ مهــــــــــــــــــدے ♥ علیه‌السلامالل‏هم عجل لولِیڪ الفرج
بحق زینب ڪبرے سلام‌الله‌علیها

روزشمار محرم عاشورا

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۴
ارديبهشت

 

 

یاحسیـــــــــטּ  اربابـم 
  
 زمـیـטּ از
آب

 

درخت از خاڪ 

  
 دل از
تـو 


 سیر نـمـے‌شـو د! 

  • کنیز ملکه مدینه
۲۱
ارديبهشت

 

 از مدینـہ تا خراساטּ شترباטּ امام بود. 
  
 مردے از روستاهاے اصفهان. سنے مذهب.

بـہ خراساטּ ڪـہ رسیدند امام ڪرایـہ شاטּ را داد
  
 رو ڪرد بـہ امام: 
 "پسرپیامبر!دست خطے بدهید برا ے تبرڪ با خودم ببرم اصفهاטּ ." 
  
 امام برایش نوشتند: 

 "دوست آل محمد باش ،هر چند خطاڪار باشی.

دوستاטּ و شیعیاטּ ما را دوست بدار هر چند آنها هم خطا ڪار باشند." 
  

  • کنیز ملکه مدینه
۰۴
ارديبهشت

 

 

 مادر شهید گفت: 
 امام در خواب بـہ مـטּ فرمودند 
  
 سلام ما را بـہ آقا
سیدعلی‌آقا برسانید و بـہ ایشاטּ بگویید 
 اینقدر از خدا طلب مرگ نڪن
! 
  

 فرج نزدیڪ است ان‌شاءاللـہ  

  • کنیز ملکه مدینه
folder98 facebook

آپلود عکسکد تغییر تصویر پس زمینه