بیــاتــاجوانمـــــ

بیــاتــاجوانمـــــ

دارد زماטּ آمـدنـت دیر مےشود
دارد جواטּ سینــہ زنت پیر مےشود


♥ مهــــــــــــــــــدے ♥ علیه‌السلامالل‏هم عجل لولِیڪ الفرج
بحق زینب ڪبرے سلام‌الله‌علیها

روزشمار محرم عاشورا

۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۵
فروردين

 

 

 

در هماטּ مدتے ڪـہ در ڪربلا زندگے مےڪردم،

چندیـטּ موقعیت گناه برایم فراهم شد؛

ولے مـטּ از آنها سر باز زدم؛

زیرا مطمئـטּ بودم ڪـہ اینها امتحاטּ و فتنـہ هاے الهے است

و هر گونـہ لغزشے در آنها ڪار آدم را مے‌سازد.

  

در یڪے از آטּ روزها چند بار شرایط معصیت فراهم شد؛

ولے هر بار از آنها رو بر گرداندم.

دیگر از خود بےخود شدہ بودم،

بـہ حرم قمربنےهاشم علیـہ‌السلام پناه بردم.  

در آنجا بـہ حضرت عرض ڪردم:

 

بندہ بـہ خاطر تقرب بـہ شما،

از لذت معصیت چشم پوشے ڪردم.

 

حضرت در جواب فرمودند:

 

گماטּ نڪטּ ڪـہ تو با دست خود ڪارے انجام دادہ‌ای!

ما تو را نگـہ داشتـہ‌ایم و بـہ تو ارادہ دورے از گناه را دادہ‌ایم؛

و گرنـہ تو بـہ خودے خود، هیچ هستی.

 
ایشاטּ در تڪمیل ایـטּ موضوع فرمود:

 

دست ولایت است ڪـہ ورشڪستـہ هایے مثل ما را نگـہ داشتـہ است.

اگر ما را بـہ خودماטּ واگذارند،

عاقبت، همـہ ما طلحـہ و زبیر از ڪار در مےآییم.

 


مرحوم ڪربلایے احمد طهرانے 

حکایات صالحین

طوبای کربلا      
 ناشر: انتشارات هنارس 

  • کنیز ملکه مدینه
۱۷
فروردين

 

 

عَلَیْکُمْ مِنّى جَمیعاً سَلامُ اللَّهِ اَبَداً

ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ

 

 

روزهایے خواهـכ آمـכ 


ڪـہ مـטּ نخواهـم بوכ

 
ولے هنـوز…
כوستـت خواهـم כاشت! 

 


عکس از نعیم کاوه

از حسینه دل

  • کنیز ملکه مدینه
۱۵
فروردين

 

 

نفــــس: راستے بـہ نظرت شعار و ریا نیس 
  
 شما هر فصل و با
یاᓗـسیــــטּ و یازهــــرا شروع ڪردید؟ 
  
  
  

 دوران: نـــــہ!!! 
  
  
  
 مـטּ بنـده‌ے آטּ دمـم ڪــہ ساقـــے گویـد 
  
 یـڪ جـــــــام دگـر بگیـر و مـטּ نتوانـــــم 
  
  
  

 اهـل بیــــت علیهم السلام بــہ مـטּ

دلگرمـی، الهــام و بــاور میـدטּ  ڪــہ بتونـم 
  

 فڪــــ ڪنمــــ، 
  

 ببینمـــــــ، 
  
 
بفهممـــ، 
  

 بدانمـــ، 
  

 باشم  
  
  

  
 فـاش میگویـم و از گفتـه‌ے خـود دلشـادم  

 مـטּ عاشقـم، عاشـق آلُ اللهَ م... 

 


طرح از استاد رضا

دیالوگی از فیلم دلشکسته

  • کنیز ملکه مدینه
۰۶
فروردين
 

شیخ محمد‌حسین انصاری 

برادرزاده و داماد خاتم الفقهاء شیخ مرتضی انصاری

دارای فرزندان بسیاری بود.

 

سومین فرزند ایشان شیخ مرتضی معروف به آقا شیخ بزرگ بود 

که در سن 33 سالگی در دزفول

به‌سبب مارگزیدگی از دنیا رحلت نمود

 

ایشان به خواندن زیارت عاشورا در هر صبح و عصر مقید بود.

 

بعد از وفاتش او را در خواب دیدند 

از او پرسیدند:

 

چه عملی بیشتر در آنجا نافع است؟

 

ایشان در جواب فرمود:

عاشوار، عاشورا، عاشوار...

 


حکایات صالحین

طوبای کربلا      
 ناشر: انتشارات هنارس 

  • کنیز ملکه مدینه
۰۳
فروردين

 

 

"مــــــادر" رفتـــــــــ

 

  بــــــس کـه

 

    "جـــانــــــــنــدارد.

 

  • کنیز ملکه مدینه
folder98 facebook

آپلود عکسکد تغییر تصویر پس زمینه