بیــاتــاجوانمـــــ

بیــاتــاجوانمـــــ

دارد زماטּ آمـدنـت دیر مےشود
دارد جواטּ سینــہ زنت پیر مےشود


♥ مهــــــــــــــــــدے ♥ علیه‌السلامالل‏هم عجل لولِیڪ الفرج
بحق زینب ڪبرے سلام‌الله‌علیها

روزشمار محرم عاشورا

۵ مطلب با موضوع «رحمتـــة للعالمیــــــــــــــــטּ» ثبت شده است

۱۵
فروردين

 

 

نفــــس: راستے بـہ نظرت شعار و ریا نیس 
  
 شما هر فصل و با
یاᓗـسیــــטּ و یازهــــرا شروع ڪردید؟ 
  
  
  

 دوران: نـــــہ!!! 
  
  
  
 مـטּ بنـده‌ے آטּ دمـم ڪــہ ساقـــے گویـد 
  
 یـڪ جـــــــام دگـر بگیـر و مـטּ نتوانـــــم 
  
  
  

 اهـل بیــــت علیهم السلام بــہ مـטּ

دلگرمـی، الهــام و بــاور میـدטּ  ڪــہ بتونـم 
  

 فڪــــ ڪنمــــ، 
  

 ببینمـــــــ، 
  
 
بفهممـــ، 
  

 بدانمـــ، 
  

 باشم  
  
  

  
 فـاش میگویـم و از گفتـه‌ے خـود دلشـادم  

 مـטּ عاشقـم، عاشـق آلُ اللهَ م... 

 


طرح از استاد رضا

دیالوگی از فیلم دلشکسته

  • کنیز ملکه مدینه
۰۳
بهمن

یارسول‌الله

پروژه‌ی توهین به تو

از آن‌روز کلید خورد

که گفتند

.

.

.

هذیان می‌گویی...

...................................

من عاشق محمدم
از تروریسم متنفرم
I love Mohammad "P.B.U.H"
I hate terrorism.

علی لاری‌زاده

  • کنیز ملکه مدینه
۲۷
مهرگفتى ما بچه هایمان را صدا مى کنیم، شما بچه هایتان را صدا کنید.
ما زنهایمان را مى آوریم، شما هم زنهایتان را بیاورید.
ما مى آئیم، شما بیائید.
ما مى ایستیم اینطرف، شما آنطرف.
ما مى گوییم خدا، شما مى گویید خدا.
ما مى گوییم هر کى راسته، بماند.
شما مى گویید هر کى ناراسته، عذاب او را بگیرد.یادت هست این حرفها را؟

خب اگر یادت هست پس کجایند؟

کجایند بچه هایتان؟
کجایند زنهایتان؟

شما همین قدر هستید؟

ملّتتان پنج نفره است؟

ما چشمهایمان عوضى مى بیند یا راستى راستى پنج تائید؟طرف ما را نگاه کن! تا چشم مى بیند آدم ایستاده.

هر چى نصرانى بوده آوردیم.

فقط چند تا صف پیرمرد داریم، دیگر چه رسد به زن و بچه.

حالا اقلاً بگو این مردمت بیایند جلوتر!

بگو بیایند زیر آن درخت روبرویى تا همدیگر را ببینیم.اسقف ما مى گوید:

ترا به روح عیسى مسیح، بگو آن دو تا بچه دست هایشان را بیاورند پایین.

بگو آن خانم از زمین بلند شود.

بگو آن بلند بالا که شانه به شانه ات ایستاده، نگاهش را از آسمان بگیرد.

اسقف ما مى گوید:

این هایى که من صورتهایشان را مى بینم، اگر نفرین کنند، نسل ما از زمین بر مى افتد.


مى گوید: «بگو ما تسلیمیم».


فاطمه شهیدی

  • کنیز ملکه مدینه
۳۰
خرداد

گفت: فقیرم!

گفتند: نیستی.

گفت: فقیرم! باور کنید.

گفتند: نه! نیستی.

گفت: شما از حال و روز من خبر ندارید.

و حال و روزش را تعریف کرد.

گفت که چه قدر دست هایش خالیست.

و چه سختی هایی شب و روز میکشد

ولی امام هنوز فقط نگاهش میکرد.

گفتند: صد دینار به تو بدهم حاضری بروی

و همه جا بگویی که از ما متنفری؟

از ما فرزندان محمد؟

گفت:نه! به خدا نیستم.

- هزار دینار؟

- نه به خدا قسم.

- ده ها هزار؟

-نه! باز هم دوستتان خواهم داشت.

گفتند: چه طوری میگویی فقیری

وقتی چیزی داری که به این قیمت گزاف هم نمیفروشی؟

چه طور میگویی فقیری

وقتـــــــی...

کــالای

عشقــ مــا

در

دارایــی تــو

هســت؟؟!!

                                      

  • کنیز ملکه مدینه
۲۸
دی
ج هان را ادامه می‌دهیم


امانت خدا بر زمین مانده بود.
آدمیان می‌گذشتند بی‌هیچ باری بر شانه‌هایشان
خدا پیامبری فرستاد تا به یادشان بیاورد
قول نخستین و بیعت اولین را.

پیامبر گفت:
ای آدمیان ای آدمیان!

این امانت از آن شماست بر دوشش کشید.
این همان است که زمین و آسمان را
توان بر دوش کشیدنش نیست
پس به یاد آورید انسان را و دشواری‌اش را
اما کسی به یاد نیاورد.

پیامبر گفت:
عشق است، عشق است.
عشق است که بر زمین مانده است.
مجال اندک و فرصت کوتاه
شتاب کنید وگرنه نوبت عاشقی می‌گذرد
اما کسی به عشق نیندیشید.

پیامبر گفت:
آنچه نامش زندگی است، نه خیال است و نه بازی
امتحان است.
و تنها پاسخ به آزمون زندگی
زیستن است.

اما کسی آزمون زندگی را پاسخ نگفت.

و در این میان کودکی ک تازه پا به جهان گذاشته بود،
با لبخندی پیامبر را پاسخ گفت
زیرا پیمانش با خدا را به یاد می‌آورد.
آنگاه خدا گفت:
به پاسخ لبخند کودکی،
جهان را ادامه می‌دهیم.


عکس از هدایت سلطانی زرندی

  • کنیز ملکه مدینه
folder98 facebook

آپلود عکسکد تغییر تصویر پس زمینه