بیــاتــاجوانمـــــ

بیــاتــاجوانمـــــ

دارد زماטּ آمـدنـت دیر مےشود
دارد جواטּ سینــہ زنت پیر مےشود


♥ مهــــــــــــــــــدے ♥ علیه‌السلامالل‏هم عجل لولِیڪ الفرج
بحق زینب ڪبرے سلام‌الله‌علیها

روزشمار محرم عاشورا

۱۷ مطلب با موضوع «پــــدرم علـــــــــــــــــــــے» ثبت شده است

۰۴
تیر

  • کنیز ملکه مدینه
۰۴
تیر

 

 

حارث رفت پیشش.

پرسید:"برای چه آمده‌ای؟"

گفت: "دلم می‌خواست تو را ببینم."

نگاهش کرد:"مرا دوس داری، حارث؟"

سرش را انداخت پایین: "آری، به خدا"

مکث کرد، گفت: "من را همانطور می‌بینی که دوستم داری، وقتی نفست به گلو رسید."

 

 

 

مولای من، همسر زهرا، دوسِت دارم

 


 

کتاب آفتاب در محراب

  • کنیز ملکه مدینه
۰۳
تیر

  • کنیز ملکه مدینه
۱۵
فروردين

 

 

نفــــس: راستے بـہ نظرت شعار و ریا نیس 
  
 شما هر فصل و با
یاᓗـسیــــטּ و یازهــــرا شروع ڪردید؟ 
  
  
  

 دوران: نـــــہ!!! 
  
  
  
 مـטּ بنـده‌ے آטּ دمـم ڪــہ ساقـــے گویـد 
  
 یـڪ جـــــــام دگـر بگیـر و مـטּ نتوانـــــم 
  
  
  

 اهـل بیــــت علیهم السلام بــہ مـטּ

دلگرمـی، الهــام و بــاور میـدטּ  ڪــہ بتونـم 
  

 فڪــــ ڪنمــــ، 
  

 ببینمـــــــ، 
  
 
بفهممـــ، 
  

 بدانمـــ، 
  

 باشم  
  
  

  
 فـاش میگویـم و از گفتـه‌ے خـود دلشـادم  

 مـטּ عاشقـم، عاشـق آلُ اللهَ م... 

 


طرح از استاد رضا

دیالوگی از فیلم دلشکسته

  • کنیز ملکه مدینه
۲۸
اسفند

 

 

محبت های پیامبـــر
کار دست علـــــی داد!

.

.

.


اندازه تمام محبت‌های نبـی
به علـــــی بی محبتی کردند!

.

.

الهی بمیــــــــــــــــــرم مولای من...

 


علی لاری زاده

طراح از استاد رضا

  • کنیز ملکه مدینه
folder98 facebook

آپلود عکسکد تغییر تصویر پس زمینه