بیــاتــاجوانمـــــ

بیــاتــاجوانمـــــ

دارد زماטּ آمـدنـت دیر مےشود
دارد جواטּ سینــہ زنت پیر مےشود


♥ مهــــــــــــــــــدے ♥ علیه‌السلامالل‏هم عجل لولِیڪ الفرج
بحق زینب ڪبرے سلام‌الله‌علیها

روزشمار محرم عاشورا

۸ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۷
مهر

 

بالاخرهــــــ اعزامــــــ شـــــد...

 

قاسم بن الحسن

 

دستــــ بردهـــ بــود تــــوے شناسنامـہ‌اش


 
اسمشــــ
قاســــــــم بــــود...

 

  • کنیز ملکه مدینه
۲۵
مهر

 

امیری حسین

 

همـه وقتی می‌رفتند،
خودشان را با خانواده‌شان معرفی می‌کردند.

با نسبشان.
 

ولی او نمی‌دانست چـه بگوید.
او که کسی نبود.
نسبی نداشت.

یک سیاه‌پوست غلام‌ زاده!
 

مصمم پا به میدان نهاد و فریاد زد:

ـــــــــــامیری‌حسین و نعم‌الامیرــــــــــــ
  

بهتریــن نسبت را یافته بود

و بالاتریــن شرافت را.

.

.

.


هرکـس کـه سـر بـه زیـر تـو شـد سربلنـــد شـد

بی‌آبـرو کنـار تـو باآبـــرو شـود

 


 فائزہ رامخو

علی اکبر لطیفیان

طرح از حسن محمدزاده

  • کنیز ملکه مدینه
۲۲
مهر

آبرو

 

 و جعلنا مـטּ الماء ڪل شےءِ حیّ
 

همـہ‌چیز با آب زندہ است
 
 دل مـטּ هم

 
 
با اشڪ براے تو

 

 

 

تصویرنوشت: آبرویم را بگیر و آب رویم را نگیر

گریه‌ام وقتی نمی‌گیرد خجابت میکشم

 


طرح از محسن رضایی

حتی بیشتر

 

  • کنیز ملکه مدینه
۲۲
مهر

 

 

 

  • کنیز ملکه مدینه
۲۱
مهر

  • کنیز ملکه مدینه
folder98 facebook

آپلود عکسکد تغییر تصویر پس زمینه