بیــاتــاجوانمـــــ

بیــاتــاجوانمـــــ

دارد زماטּ آمـدنـت دیر مےشود
دارد جواטּ سینــہ زنت پیر مےشود


♥ مهــــــــــــــــــدے ♥ علیه‌السلامالل‏هم عجل لولِیڪ الفرج
بحق زینب ڪبرے سلام‌الله‌علیها

روزشمار محرم عاشورا

فاطمیه نزدیک است

سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۰۳:۳۰ ب.ظ

 

زیر باران دوشنبه بعد از ظهر
اتفاقی مقابلم رخ داد

وسط کوچه ناگهان دیدم

زن همسایه بر زمین افتادسیب‌ها روی خاک غلطیدند
چادرش در میان گرد و غبار

قبلا این صحنه را نمی‌دانم

در من انگار می‌شود تکرار


آه سردی کشید، حس کردم
کوچه آتش گرفت از این آه

و سراسیمه گریه در گریه
پسر کوچکش رسید از راهگفت: آرام باش! چیزی نیست
به گمانم فقط کمی کمرم...

دست من را بگیر، گریه نکن

مرد گریه نمی‌کند پسرمچادرش را تکاند، با سختی
یا علی گفت و از زمین پا شد

پیش چشمان بی‌تفاوت ما
ناله‌هایش فقط تماشا شدصبح فردا به مادرم گفتم
گوش کن! این صدای روضه‌ی کیست

طرف کوچه رفتم و دیدم

در و دیوار خانه‌ای مشکی است


با خودم فکر می‌کنم حالا
کوچه ما چقدر تاریک است

گریه، مادر، دوشنبه، در، کوچه
راستی! فاطمیه نزدیک استشعر از سید حمیدرضا برقعی
عکس از استاد رضا


دریافت فایل
folder98 facebook

آپلود عکسکد تغییر تصویر پس زمینه